VÝZKUMNÝ ÚSTAV PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ – VÚPSV, v.v.i

Palackého náměstí 4, 128 01 Praha 2
tel.: 22497 2650
fax: 22497 2873
e-mail:
datová schránka: xy9n88n

 

Historická tradice ústavu sahá až do začátku minulého století, kdy bylo založeno první výzkumné pracoviště v resortu práce a sociálních věcí - Sociální ústav Československé republiky (1919). Výzkumná činnost dnešního VÚPSV vychází z těchto tradic a je  inspirována i aktivitami příbuzných ústavů a výzkumných center v evropských zemích.

Na základě zákona č. 341/2005 Sb., o veřejných výzkumných institucích, se právní forma Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí dnem 1. ledna 2007 změnila ze státní příspěvkové organizace na veřejnou výzkumnou instituci - rejstřík veřejných výzkumných institucí.

Hlavní náplní ústavu je aplikovaný výzkum v oblasti práce a sociálních věcí na regionální, celostátní i mezinárodní úrovni, formulovaný podle aktuálních potřeb orgánů státní správy, popřípadě neziskových či privátních subjektů. Ústav také vykonává konzultantskou činnost pro uživatele výsledků výzkumů, organizuje semináře, konference a vydává odborné publikace. Výzkumné projekty se každý rok připravují ve spolupráci se zřizovatelem a zainteresovanými subjekty s ohledem na kontinuitu vývoje vědy a výzkumu v předmětných oblastech. Mezi hlavní výzkumné zájmy ústavu patří: trh práce a zaměstnanost; sociální dialog a pracovní vztahy; sociální ochrana; rodina; rovné příležitosti; příjmy a mzdy, teorie sociální politiky.

Nedílnou součástí ústavu je také oddělení knihovnicko-informačních služeb.

Na základě rozhodnutí zřizovatele ústavu bylo v úzké spolupráci s Fakultou sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně ustaveno výzkumné centrum VÚPSV v Brně, Joštova 10,   602 00, Brno.

Ve čtvrtek dne 24.7.2014 se VÚPSV stěhuje na novou adresu Karlovo náměstí č. 1. Z uvedených důvodů nebudou dočasně ve dnech 23. a 24.7. fungovat webové stránky ústavu. Knihovna ústavu zůstává nadále na původní adrese. Z důvodu stavebních úprav je knihovna od 8. do 25.7.2014 pro veřejnost uzavřena.

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v ČR, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2007 - 2012. Bulletin No. 8

více ...
EIF NUSL TACR