Rada VÚPSV, v. v. i.

předseda rady:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

 

členové rady z řad zaměstnanců:

Mgr. Jana Havlíková, Ph.D.
Ing. Martin Holub, Ph.D.
Mgr. Jaromíra Kotíková
Mgr. Aleš Kroupa
PhDr. Věra Kuchařová, CSc.
Mgr. Ivana Šimíková

z řad odborníků z jiných právnických osob:

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., proděkanka pro magisterské studium, Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy

doc. Ing. Jitka Langhamrová, CSc., vedoucí katedry demografie, Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze (místopředsedkyně rady)

PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., první zástupkyně ředitele Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i. v Praze

Ing. Petr Víšek, ředitel Národního centra sociálních studií, o.p.s. v Praze
 

Aktuality
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud