RILSA Board of Directors

Chairman:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Members from the RILSA employees – research workers:

Ing. Martin Holub, Ph.D.
Mgr. Jaromíra Kotíková
Mgr. Aleš Kroupa
Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka
PhDr. Kamila Svobodová, Ph.D.

External members:

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., vedoucí katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity, Praha
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., proděkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., zástupkyně ředitele Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Praha
Ing. Petr Víšek, ředitel Národního centra sociálních studií, Praha
 

News
New publication of the RILSA

Main Economic and Social Indicators of the Czech Republic 1990 – 2017. Bulletin No 33

more ...
New publication of the RILSA

Employing person during and after imprisonment and employers' approach to these persons

more ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud