RILSA Board of Directors

Chairman:
doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Members from the RILSA employees – research workers:

Ing. Martin Holub, Ph.D.
Mgr. Jaromíra Kotíková
Mgr. Aleš Kroupa
Ing. Miroslava Rákoczyová, Ph.D.
prof. PhDr. Tomáš Sirovátka
PhDr. Kamila Svobodová, Ph.D.

External members:

doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc., vedoucí katedry studií občanské společnosti Fakulty humanitních studií Karlovy univerzity, Praha
prof. JUDr. Vilém Kahoun, Ph.D., proděkan Zdravotně sociální fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
PhDr. Zdenka Mansfeldová, CSc., zástupkyně ředitele Sociologického ústavu Akademie věd ČR, Praha
Ing. Petr Víšek, ředitel Národního centra sociálních studií, Praha
 

News
New publication of the RILSA

Microcreche: the new preschool service in the public opinion poll

more ...
New publication of the RILSA

Family situation in the work of institutions dealing with penitentiary and post-penitentiary care

more ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud