Indikátory strategie potlačování chudoby a soc. vyloučení v ČR

 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice /Tomáš Sirovátka, Miroslava Rákoczyová, Ivana Šimíková a Robert Trbola
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - Výzkumné centrum Brno, 2013.

 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Aktualizované vydání /Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Trbola 
Praha: VÚPSV, v.v.i, 2016.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud