Indikátory strategie potlačování chudoby a soc. vyloučení v ČR

 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice /Tomáš Sirovátka, Miroslava Rákoczyová, Ivana Šimíková a Robert Trbola
Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. - Výzkumné centrum Brno, 2013.

 Indikátory strategie potlačování chudoby a sociálního vyloučení v České republice. Aktualizované vydání /Tomáš Sirovátka, Ivana Šimíková, Robert Trbola 
Praha: VÚPSV, v.v.i, 2016.

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud