1. Individuální péče

     Mezi tzv. individuální péči o děti patří na jedné straně péče vlastního rodiče, nejčastěji matky, která je na mateřské či rodičovské dovolené nebo zůstává v domácnosti. Za nerodinnou péči o malé děti zejména do věku 3 let je považována péče o dítě, kterou zajišťuje jedna osoba, jež není v příbuzenském vztahu s dítětem a jež za svoje služby pobírá od rodičů dítěte plat.

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud