1. Individuální péče

     Mezi tzv. individuální péči o děti patří na jedné straně péče vlastního rodiče, nejčastěji matky, která je na mateřské či rodičovské dovolené nebo zůstává v domácnosti. Za nerodinnou péči o malé děti zejména do věku 3 let je považována péče o dítě, kterou zajišťuje jedna osoba, jež není v příbuzenském vztahu s dítětem a jež za svoje služby pobírá od rodičů dítěte plat.

 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud