Nová publikace VÚPSV

Kofroň, Pavel
Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 – 2009.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 72 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-068-4

Cílem studie je zhodnotit informace o příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy v České republice na základě dat ze šetření „Statistika rodinných účtů (2006, 2007, 2008 a 2009)", a to především v těchto směrech:
a) prezentovat trendy a tendence vývoje vydání domácností s bližším pohledem na vývoj spotřebních vydání, především vydání v oblasti potravin a bydlení,
b) analyzovat faktory, které souvisí s výše uvedeným vývojem. Tyto faktory souvisí s ekonomickým prostředím, ve kterém se domácnosti pohybují, (cenový vývoj, vývoj příjmů domácností),
c) získat poučení o životní situaci, zejména trendech v možnostech spotřeby a život-ního standardu domácností s nízkými příjmy a nezaopatřenými dětmi mezi roky 2006 až 2009.
Ve sledovaném období nedošlo k výraznému poklesu vydání domácností s nízkými příjmy. Prohlubuje se však zaostávání standardu vydání mezi domácnostmi s nízkými příjmy a domácnostmi celkem. Analýza ukázala na relativně významný nárůst vydání domácností s nízkými příjmy na bydlení.

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud