Nová publikace VÚPSV

Kofroň, Pavel
Trendy v příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy a dětmi podle statistiky rodinných účtů v letech 2006 – 2009.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 72 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-068-4

Cílem studie je zhodnotit informace o příjmech, vydáních a spotřebě domácností s nízkými příjmy v České republice na základě dat ze šetření „Statistika rodinných účtů (2006, 2007, 2008 a 2009)", a to především v těchto směrech:
a) prezentovat trendy a tendence vývoje vydání domácností s bližším pohledem na vývoj spotřebních vydání, především vydání v oblasti potravin a bydlení,
b) analyzovat faktory, které souvisí s výše uvedeným vývojem. Tyto faktory souvisí s ekonomickým prostředím, ve kterém se domácnosti pohybují, (cenový vývoj, vývoj příjmů domácností),
c) získat poučení o životní situaci, zejména trendech v možnostech spotřeby a život-ního standardu domácností s nízkými příjmy a nezaopatřenými dětmi mezi roky 2006 až 2009.
Ve sledovaném období nedošlo k výraznému poklesu vydání domácností s nízkými příjmy. Prohlubuje se však zaostávání standardu vydání mezi domácnostmi s nízkými příjmy a domácnostmi celkem. Analýza ukázala na relativně významný nárůst vydání domácností s nízkými příjmy na bydlení.

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud