Nová publikace VÚPSV

Šlapák, Milan (eds.) – Soukup, Tomáš – Vidovićová, Lucie - Holub, Martin
Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010, 89 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-074-5

Tato monografie vznikla v rámci grantového projektu MŠMT „Aktivní stárnutí, rodina a mezigenerační solidarita“ (č. 2D06004).

Studie mapuje plány a chování populace v předdůchodovém věku s ohledem na spoření a investice k zajištění na stáří v souvislosti s hodnotovými postoji osob v předdůchodovém věku a mírou jejich finanční gramotnosti a subjektivní i objektivní mírou informovanosti v otázkách spojených s nárokem na důchodovou dávku. Studie přináší typologii jedinců podle postoje k přípravě na důchod: populaci v předdůchodo¬vém věku lze rozdělit vedle „průměrných investorů“ na „sebevědomé investory“, jedince, které lze charakterizovat postojem „život pro dnešek“, a ty, kteří „spoléhají na stát“. Významnou proměnnou, která s přípravou na důchod jednoznačně souvisí, je numerická gramotnost populace. Státní instituce mohou ovlivnit přípravu starších osob na důchod přijetím opatření směřujících ke zvýšení finanční gramotnosti populace, která studie přináší.

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud