Nová publikace VÚPSV

Vlach, Jan – Kozelský, Tomáš
Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech)
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 82 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-080-6

Autoři upozorňují na stěžejní problémy vývoje efektivnosti práce vyjádřené v ukazatelích jednotkových nákladů práce a podílu práce na nákladech po roce 2000 v podmínkách konjunktury a integrace české ekonomiky do jednotného vnitřního evropského trhu. V důsledku cenové a mzdové konvergence postupně slábne konkurenční výhoda levné práce v ČR.
První kapitola shrnuje metodiky výpočtu jednotkových nákladů práce a podílu práce na nákladech. Druhá kapitola vymezuje základní makroekonomický a institucionální rámec pohybu ceny práce a jejich využití v ČR od roku 2000. Třetí kapitola charakterizuje vývoj jednotkových nákladů práce v ČR a v EU. Problematice podílu práce na nákladech a základním souvislostem se věnuje 4. kapitola.
 

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
Nová publikace VÚPSV

Profesní kvalifikace: Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky - Chůva pro dětské koutky

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud