Nová publikace VÚPSV

Vlach, Jan – Kozelský, Tomáš
Konvergence ceny práce v ČR k evropským standardům a její využití v letech 2000-2008 (jednotkové náklady práce a podíl práce na nákladech)
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 82 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-080-6

Autoři upozorňují na stěžejní problémy vývoje efektivnosti práce vyjádřené v ukazatelích jednotkových nákladů práce a podílu práce na nákladech po roce 2000 v podmínkách konjunktury a integrace české ekonomiky do jednotného vnitřního evropského trhu. V důsledku cenové a mzdové konvergence postupně slábne konkurenční výhoda levné práce v ČR.
První kapitola shrnuje metodiky výpočtu jednotkových nákladů práce a podílu práce na nákladech. Druhá kapitola vymezuje základní makroekonomický a institucionální rámec pohybu ceny práce a jejich využití v ČR od roku 2000. Třetí kapitola charakterizuje vývoj jednotkových nákladů práce v ČR a v EU. Problematice podílu práce na nákladech a základním souvislostem se věnuje 4. kapitola.
 

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud