Zlatý fond sociální politiky

Nově je k dispozici databáze Zlatého fondu sociální politiky, která obsahuje významná díla odrážející historický vývoj české, popř. československé sociální politiky. Cílem bylo vytvoření samostatné databáze s on-line přístupem z webových stránek VÚPSV, která bude obsahovat bibliografické záznamy historicky cenných monografií, slovníků, odborných periodik i dalších dokumentů z oblasti sociální politiky, sociálního zabezpečení, sociálního pojištění a trhu práce.

Do Zlatého fondu jsou vybírána především významná díla z fondu knihovny VÚPSV vydaná od konce 19. století do 70. let 20. století. Základ tvoří zejména publikace Sociálního ústavu Republiky československé a další publikace pocházející z fondů knihoven Všeobecného pensijního ústavu, Ústřední sociální pojišťovny, Ústřední národní pojišťovny a Studijního ústavu Státního úřadu sociálního zabezpečení, které byly v minulosti do knihovny VÚPSV převedeny. Výběr se zaměřuje především na díla významných osobností v oblasti sociální politiky, na díla, která ovlivnila její vývoj, a na díla, která historii a vývoj v této oblasti dokumentují.
 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud