Nová publikace VÚPSV

Kozelský, Tomáš – Vlach, Jan
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2011. 109 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-091-2

Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce v ČR a EU na počátku hospodářské krize se snaží charakterizovat a analyzovat změny v porovnání s před¬chozí konjunkturou. Publikace shrnuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce a jednotkových nákladů práce za období let 2004-2009. Zhodnocení základních problémů pohybu nákladů a efektivnosti práce v rámci proporcí změn makroekonomického rámce se opírá o výsledky výzkumu, které formulovaly studie vydané VÚPSV a odborné články z let 2005-2009, a výstupy výzku¬mu zahraničních institucí. V první části se studie věnuje úplným nákladům práce v ČR a změnám jejich struktury. Na základě údajů Eurostatu a OECD srovnávají autoři náklady práce a jejich změny na počátku krize v ČR a Evropské unii. Druhá část studie se věnuje jednotkovým nákladům práce, tj. efektivnímu vynakládaní práce a souvislostem jejich vývoje v hospodářském cyklu.

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud