Výběrové řízení

Výběr dodavatele na realizaci terénního sběru empirických dat standardním dotazníkovým šetřením tváří v tvář pro projekt „Spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku“ reprezentativní pro populaci ČR starší 40 let s předpokládanou velikostí vzorku1400 respondentů.

Termín do do 27.10.2011

Dokumentace  

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud