Výběrové řízení

Výběr dodavatele na realizaci terénního sběru empirických dat standardním dotazníkovým šetřením tváří v tvář pro projekt „Spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku“ reprezentativní pro populaci ČR starší 40 let s předpokládanou velikostí vzorku1400 respondentů.

Termín do do 27.10.2011

Dokumentace  

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud