Nová publikace VÚPSV

Horáková, Milada
Mezinárodní pracovní migrace v České republice v době pokračující hospodářské recese v roce 2010
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2011. 89 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-093-6

Publikace o vývoji pracovní migrace v České republice si klade za cíl podat jednoduchou a přehlednou formou aktuální informaci o vývoji zahraničních migrací v České republice v souvislosti s vývojem na trhu práce. Publikace vychází z datových zdrojů poskytovaných policií České republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým statistickým úřadem. Studie je pravidel¬nou součástí výzkumné činnosti VÚPSV, v.v.i. Praha. Počátky výzkumu na poli pracovních migrací se zde tradují již od roku 1991. Každoroční studie se v posledních dvou letech zaměřují detailněji na vývoj pracovních migrací v době hospodářské recese a vlivu hospodářského oživení na pracovní migrace.

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud