Nová publikace VÚPSV

Horáková, Milada
Mezinárodní pracovní migrace v České republice v době pokračující hospodářské recese v roce 2010
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2011. 89 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-093-6

Publikace o vývoji pracovní migrace v České republice si klade za cíl podat jednoduchou a přehlednou formou aktuální informaci o vývoji zahraničních migrací v České republice v souvislosti s vývojem na trhu práce. Publikace vychází z datových zdrojů poskytovaných policií České republiky, ministerstvem práce a sociálních věcí, ministerstvem průmyslu a obchodu a Českým statistickým úřadem. Studie je pravidel¬nou součástí výzkumné činnosti VÚPSV, v.v.i. Praha. Počátky výzkumu na poli pracovních migrací se zde tradují již od roku 1991. Každoroční studie se v posledních dvou letech zaměřují detailněji na vývoj pracovních migrací v době hospodářské recese a vlivu hospodářského oživení na pracovní migrace.

Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud