Nová publikace VÚPSV

Vlach, Jan – Kozelský, Tomáš
Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (návrh certifikované metodiky)
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 117 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-113-1

Monografie definuje:
- datové zdroje pro sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru,

- metodiku:
     - sledování nákladů práce,
     - propočtu podílu práce na nákladech,
     - propočtu jednotkových nákladů práce,
     - analýzy růstu jednotkových nákladů práce.
Monografii zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v rámci projektu „Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání“, který spolufinancuje Technologická agentura ČR. Monografie by měla být podkladem pro certifikaci navržené metodiky.
Jednotnost datových zdrojů a metodiky jejich zpracování odstraní rozdílné interpretace v oblasti postavení práce v reprodukci ekonomických a sociálních vztahů, umožní bližší specifikaci českých nákladů práce na světových trzích.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud