Nová publikace VÚPSV

Vlach, Jan – Kozelský, Tomáš
Možnosti vytvoření jednotné metodiky sledování nákladů práce v ČR a v zahraničí (návrh certifikované metodiky)
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 117 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-113-1

Monografie definuje:
- datové zdroje pro sledování nákladů práce a práce jako výrobního faktoru,

- metodiku:
     - sledování nákladů práce,
     - propočtu podílu práce na nákladech,
     - propočtu jednotkových nákladů práce,
     - analýzy růstu jednotkových nákladů práce.
Monografii zpracoval Výzkumný ústav práce a sociálních věcí v rámci projektu „Metodika soustavného sledování nákladů práce a využití v České republice v mezinárodním srovnání“, který spolufinancuje Technologická agentura ČR. Monografie by měla být podkladem pro certifikaci navržené metodiky.
Jednotnost datových zdrojů a metodiky jejich zpracování odstraní rozdílné interpretace v oblasti postavení práce v reprodukci ekonomických a sociálních vztahů, umožní bližší specifikaci českých nákladů práce na světových trzích.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud