Nová publikace VÚPSV

Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Kuchařová, Věra - Svobodová, Kamila – Šťastná, Anna
Systém denní péče o děti do 6 let ve Francii a v České republice
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 208 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-119-3

Předkládaná monografie je jedním z hlavních výstupů projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“, jehož cílem jsou návrhy na rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie. V této monografii je detailně popsán systém denní péče o děti do 6 let věku v obou zemích. Pozornost je věnována jak rodičovské péči v kontextu nastavení rodinné politiky, tak nerodinné individuální péči poskytované za úplatu a nerodinné kolektivní péči v různých formách. Samotná charakteristika systémů denní péče o předškolní děti je doplněna rozborem poptávky a nabídky dle dostupných zdrojů v obou zemích.

Fulltext 

Studie vznikla v rámci projektu Nové formy denní péče o děti v České republice CZ.1.04/5.1.01/77.00038. Projekt je financován z ESF prostřednictvím OP LZZ a ze státního rozpočtu ČR.

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud