Nová publikace VÚPSV

Průša, Ladislav
Ekonomická efektivita zajišťování péče o příjemce příspěvku na péči
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 63 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-120-9

Cílem této monografie je charakterizovat ekonomickou efektivnost poskytování péče příjem¬cům příspěvku na péči. Na základě teoretických východisek budou identifikována kritéria pro toto hodnocení a následně bude vyhodnocena ekonomická efektivnost poskytování péče příjemcům této sociální dávky. V závěru bude věnována pozornost možnostem využívání údajů o struktuře příjemců příspěvku na péči pro potřeby plánování služeb sociální péče jak na celostátní, tak i na regionální úrovni.

Fulltext

Zpracování publikace bylo podpořeno ze zdrojů OPLZZ v rámci Individuálního projektu MPSV "Podpora procesů v sociálních službách"
 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud