Výzva k podání nabídek

Název zakázky: Sběr dat v rámci projektu č. EIF 2012 - 05
Průzkum veřejného mínění mezi cizinci z třetích zemí v regionu hl. m. Prahy zaměřený na zmapování rozsahu a využívání služeb Integračního centra Praha a využívání jiných asistenčních služeb pro CTZ ze strany místní komunity CTZ (projekt č. EIF 2012 – 05)

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 11. 2013

Výzva k podání nabídek

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud