Výzva k podání nabídek

Název zakázky: Sběr dat v rámci projektu č. EIF 2012 - 05
Průzkum veřejného mínění mezi cizinci z třetích zemí v regionu hl. m. Prahy zaměřený na zmapování rozsahu a využívání služeb Integračního centra Praha a využívání jiných asistenčních služeb pro CTZ ze strany místní komunity CTZ (projekt č. EIF 2012 – 05)

Lhůta pro podávání nabídek: 25. 11. 2013

Výzva k podání nabídek

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud