Nová publikace VÚPSV

Hála, Jaroslav - Čambáliková, Monika - Pfeiferová, Štěpánka - Píšl, Radek - Vácha, Jan - Veverková, Soňa
Systémy sociálního dialogu se zaměřením na zaměstnavatelskou sféru ve vybraných zemích EU
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 373 s., lit., tab., příl. ISBN 978-80-7416-126-1

Úkolem této části projektu „Udržitelnost sociálního dialogu v ČR - rozvoj kvality služeb zástupců zaměstnavatelů, reg. č. CZ.1.04/1.1.01/02.00012“ bylo zpracování analytických studií o národních systémech sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání ve vybraných evropských zemích (Francie, Irsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko, Velká Británie). Na základě těchto národních monografií, strukturovaných podle předem určené jednotné osnovy a zachycujících vývoj v posledních deseti až patnácti letech, byla provedena zobecňující komparace jednotlivých aspektů systémů sociálního dialogu a kolektivního vyjednávání v uvedených zemích. Předmětem srovnání se staly stěžejní prvky legislativního rámce, systému sociálního partnerství, systému reprezentace zaměstnaneckých a zaměstnavatelských zájmů, systému tripartitního a bipartitního sociálního dialogu včetně bipartitního vyjednávání a jeho kapacity.
Monografie je doplněna rozborem nadnárodního vyjednávání a sjednávání nadnárodních kolektivních smluv, a to jak v Evropě, tak i ve světovém měřítku. Jde o poměrně méně známou problematiku, jež však zejména z pohledu perspektivy sociálního dialogu v Evropě má s ohledem na rostoucí působení nadnárodních společností relativně významný potenciál.

Fulltext 

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud