Nová publikace VÚPSV

Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Kuchařová, Věra - Svobodová , Kamila - Šťastná, Anna
Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 95 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-127-8

 Předkládaná monografie je úvodním výstupem projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“. Cílem projektu jsou návrhy na rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie, neboť je to země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen. V první části monografie je stručně nastíněn vývoj rodinného chování francouzské a české populace, jež je nezbytným rámcem pro porozumění celkové filozofii rodinné i sociální politiky. Druhá část monografie se zabývá základním vývojem sociální a rodinné politiky v obou zemích, s kterými jsou systémy denní nerodinné péče úzce spjaty.

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud