Nová publikace VÚPSV

Paloncyová, Jana – Barvíková, Jana – Kuchařová, Věra - Svobodová , Kamila - Šťastná, Anna
Rodinné chování a rodinná politika jako kontext systému denní péče o děti ve Francii a v České republice
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 95 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-127-8

 Předkládaná monografie je úvodním výstupem projektu „Nové formy denní péče o děti v České republice“. Cílem projektu jsou návrhy na rozšíření nabídky nerodinné denní péče o děti v ČR na základě příkladů dobré praxe z Francie, neboť je to země s velmi rozvinutým systémem neinstitucionální péče, který se v praxi osvědčil a je dále rozvíjen. V první části monografie je stručně nastíněn vývoj rodinného chování francouzské a české populace, jež je nezbytným rámcem pro porozumění celkové filozofii rodinné i sociální politiky. Druhá část monografie se zabývá základním vývojem sociální a rodinné politiky v obou zemích, s kterými jsou systémy denní nerodinné péče úzce spjaty.

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud