Nové publikace VÚPSV

Monografie se zabývají systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v jednotlivých zemích, popisují různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahují publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.

Monografie jsou výstupem veřejné zakázky „Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců“ zpracovávané v období březen 2011 - červen 2012.

Kořánová, Marie. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 77 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-137-7
Fulltext

Krinesová, Lenka. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 77 s., lit., příl. -ISBN 978-80-7416-139-1 
Fulltext

Suchomelová, Mirjam. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 89 s., lit., příl. - ISBN 978-80-7416-138-4
Fulltext

Suchomelová, Mirjam. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 75 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-136-0
Fulltext

Příhodová, Růžena. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Polsku. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 69 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-135-3
Fulltext

Magerská, Vítězslava. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 75 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-134-6
Fulltext

Švehlová, Katarína, Suchomelová, Mirjam. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii (Valonský region). Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 91 s., lit., tab., příl. ISBN 978-80-7416-140-7
Fulltext

Kořánová, Marie. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 159 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-139-1
Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud