Prezentace z konference

Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí (3.4.2014)
 

Pozvánka na konferenci

Opening of the seminar on PES

Prezenční listina

 

Inge Friehs: Reforma, organizace a úlohy služeb zaměstnanosti 

Donna Koeltz: Public Employment Services: Facing the Challenges through Innovative Delivery Models

Noemi Roupcová: Organizace správy služeb zaměstnanosti ve Spolkové republice Německo

Luděk Rychlý: Ministerstva práce a služby zaměstnanosti v nejistých časech

 

 

 

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud