Prezentace z konference

Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí (3.4.2014)
 

Pozvánka na konferenci

Opening of the seminar on PES

Prezenční listina

 

Inge Friehs: Reforma, organizace a úlohy služeb zaměstnanosti 

Donna Koeltz: Public Employment Services: Facing the Challenges through Innovative Delivery Models

Noemi Roupcová: Organizace správy služeb zaměstnanosti ve Spolkové republice Německo

Luděk Rychlý: Ministerstva práce a služby zaměstnanosti v nejistých časech

 

 

 

 

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud