Prezentace z konference

Úloha ministerstev práce a veřejných služeb zaměstnanosti: výzvy a reformy v České republice a v zahraničí (3.4.2014)
 

Pozvánka na konferenci

Opening of the seminar on PES

Prezenční listina

 

Inge Friehs: Reforma, organizace a úlohy služeb zaměstnanosti 

Donna Koeltz: Public Employment Services: Facing the Challenges through Innovative Delivery Models

Noemi Roupcová: Organizace správy služeb zaměstnanosti ve Spolkové republice Německo

Luděk Rychlý: Ministerstva práce a služby zaměstnanosti v nejistých časech

 

 

 

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud