Nová publikace VÚPSV

Jeřábková, Věra – Průša, Ladislav
Příspěvek na péči
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 155 s. - ISBN 978-80-7416-145-2

Příspěvek na péči je nejvýznamnějším zdrojem financování sociálních služeb. Cílem této monografie je na základě představení základních teoretických východisek koncipování této dávky charakterizovat základní vývojové tendence v prvních letech jejího využívání při financování sociálních služeb a identifikovat faktory, které tyto tendence ovlivňují.

Fulltxt

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud