Nová publikace VÚPSV

Jeřábková, Věra – Průša, Ladislav
Příspěvek na péči
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 155 s. - ISBN 978-80-7416-145-2

Příspěvek na péči je nejvýznamnějším zdrojem financování sociálních služeb. Cílem této monografie je na základě představení základních teoretických východisek koncipování této dávky charakterizovat základní vývojové tendence v prvních letech jejího využívání při financování sociálních služeb a identifikovat faktory, které tyto tendence ovlivňují.

Fulltxt

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud