Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu: Sběr dat pro potřeby výzkumného projektu č. TD020330 „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud