Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu: Sběr dat pro potřeby výzkumného projektu č. TD020330 „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o rodině

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Monitoring nákladů práce v České republice, ve státech Evropské unie a v USA v letech 2010 - 2015. Bulletin No. 11

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud