Výběrové řízení na zakázku malého rozsahu

Veřejná zakázka malého rozsahu: Sběr dat pro potřeby výzkumného projektu č. TD020330 „Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud