Nová publikace VÚPSV

 Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka - Šlapák, Milan
Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 55 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-220-6

Monografie předkládá detailní popis mechanizmu automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v Dánsku, Nizozemsku, Itálii a na Slovensku. Na základě zjištěných poznatků pak formuluje doporučení pro Českou republiku, jak postupovat při případném zavedení podobného mechanizmu do důchodového systému ČR. Řešitel zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje dožití v České republice doporučuje. Projekt identifikuje potenciální rizika takového mechani¬zmu a na základě „best practices“ ze zkoumaných zemí navrhuje řešení nejvhodnější pro Českou republiku.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud