Prezentace na semináři

Seminář "Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti"

který pořádal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. ve spolupráci s Mezinárodní organizace práce 2. března 2010.

Program semináře


 Prezentace na semináři:

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud