Nová publikace VÚPSV

Průša, Ladislav a kol.
Poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 244 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-048-6

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR181/09 - Analýza a prognóza potřeb poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením

Cílem předložené monografie je zpracovat analýzu a prognózu potřeby poskytování sociálních služeb pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zavedení nového systému financování sociálních služeb vytváří teoretické předpoklady pro nalezení optimální formy zabezpečení potřeb člověka v nepříznivé sociální situaci. Stárnutí populace bude vyžadovat věnovat této otázce soustavnou pozornost tak, aby potřeby těchto skupin obyvatelstva byly efektivně uspokojeny.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud