Informace o projektu

Charakteristika projektu „Moving Societies towards Integration?“

V rámci projektu „Moving Societies towards Integration“ byla sledována interkulturní otevřenost různých institucí v rozličných sociálních subsystémech v sedmi evropských zemích (Belgie, Česká republika, Finsko, Itálie, Německo, Portugalsko, Velká Británie). Obecné zásady EU ve vztahu k integraci imigrantů chápou integraci jako dvoustranný proces vzájemného přizpůsobování rodilé společnosti a imigrantů. Integrační proces vyžaduje úsilí obou zúčastněných stran k naplnění cílů, kterými jsou bezpečnost, stabilita a soudržnost evropských společenství (Common Basic Principles for Immigrant Integration in the European Union).
Projekt „Moving societies towards Integration?“ se zaměřil na sledování připravenosti a otevřenosti instituci hostitelské společnosti na realitu soužití lidí různých kultur. Interkulturní otevřenost se vztahuje k procesu „sociálního učení“, který nezahrnuje pouze interkulturní obsah, ale i znalosti struktur a řízení organizací a dovednosti v oblasti rozhodování. Interkulturní otevírání by mělo následně zahrnout pracovní sílu a její výcvik, přeskupení organizačních struktur, řízení profesního výcviku a rozvíjení a dodání interkulturního obsahu.
V projektu byla pozornost soustředěna na roli institucí hostitelské společnosti se zřetelem k situaci mladých migrantů ze třetích zemí do 27 let. Cílem projektu bylo z této perspektivy popsat a analyzovat situaci ve vybraném sociálním sub systému účastnické země. V České republice byla pro účely analýzy vybrána oblast trhu práce a zaměstnanosti. 

Zpráva shrnující poznatky za jednotlivé sub systémy ze všech partnerských zemí je dostupná zde: 
Závěrečná zpráva z projektu
Moving Societies towards Integration. - Eutin, CJD Eutin 2010. 187 s.
Fulltext

Podrobné poznatky o oblasti trhu práce a zaměstnanosti v České republice jsou dostupné zde:

Podrobné výsledky za Českou republiku v angličtině :
Intercultural opening of labour-market and employment institutions in the Czech Republic. National Report Czech Republic. /Horáková, Milada – Bareš, Pavel. - Praha 2010.
Fulltext

Český překlad podrobné zprávy:
Interkulturní otevřenost institucí trhu práce a zaměstnanosti v České republice.
Národní zpráva za Českou republiku. /Horáková, Milada – Bareš, Pavel.- Praha 2010.
Fulltext

Shrnutí hlavních výsledků za Českou republiku v angličtině:
Intercultural opening of the labour market and employment institutions in the Czech Republic. National Sub-System Final Report. /Horáková, Milada – Bareš, Pavel. - Praha 2010.
Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud