Nová publikace VÚPSV

Horáková, Milada
Vývoj pracovních migrací v České republice v období hospodářské recese.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 131 s., lit., obr., tab., pžíl. - ISBN 978-80-7416-069-1

Monografie pojednává o vývoji pracovních migrací v době hospodářské recese. Změny v zaměstnanosti cizinců jsou sledovány v kontextu vývoje trhu práce a porovnávány se situací od roku 1995. Vývoj ukazuje na klesající míru ekonomické participace cizinců, která se projevuje rostoucí diskrepancí mezi počtem cizinců s povolením k pobytu a počtem ohlášených ekonomických aktivit cizinců. Ekonomická recese přispěla paradoxně ke zkvalitnění populace zaměstnaných cizinců z hlediska jejich vzdělanostní a kvalifikační struktury. Na trhu práce se udrželi častěji cizinci s vyšším stupněm dosaženého vzdělání a vyšší kvalifikací. Napětí na trhu práce vyvolané rostoucí nezaměstnaností vedlo k určitému omezení ve vydávání povolení k zaměstnání cizincům. Počet cizinců na trhu práce ale klesl méně, než by se očekávalo. Část cizinců se přesunula do oblasti živnostenského podnikání, které není státem regulováno. Rozsah pracovních migrací lze regulovat počtem vydaných pracovních povolení a zelených karet. Ty však dnes tvoří jen necelou čtvrtinu z celkového rozsahu zaměstnanosti cizinců. Cizinci se stali integrální součástí trhu práce i české společnosti. Nelze očekávat, že budou reagovat na otřesy trhu práce masivními odchody ze země. Naopak, řada z nich se v době recese trvale usídlila. Proto je třeba aktivně otevírat instituce trhu práce usídleným cizincům a usnadnit tak jejich ekonomickou participaci, která je i předpokladem jejich úspěšné integrace v České republice.

Fulltext
 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud