Nová publikace VÚPSV

Kozelský, Tomáš – Vlach, Jan
Vývoj nákladů práce a jednotkových nákladů práce po připojení ČR k EU.
Praha, VÚPSV, v.v.i. 2010. 96 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-073-8

Tato studie shrnuje a vyhodnocuje roztříštěná data za státy Evropské unie a i data za USA v oblastech nákladů práce, zdanění práce a jednotkových nákladů práce. Studie se týká období let 2003-2008, zahrnuje tak předvstupní rok 2003 a roky po připojení ČR k EU (od roku 2004). Zhodnocení základních problémů pohybu nákladů a efektivnosti práce v proporcích změn makroekonomického rámce se opírá o výsledky výzkumu, které formulovaly studie vydané VÚPSV a odborné články z let 2004-2008, v rámci výzkumného záměru VÚPSV na léta 2004-2010 (projekt Postavení úplných nákladů práce v reprodukci ekonomických a sociálních vztahů v ČR) a výstupy výzkumu českých a zahraničních institucí. S ohledem na metodickou roztříštěnost sledování nákladů práce se vymezují jako zdroje aktuální (duben 2010) a mezinárodně srovnatelná data z Eurostatu, konkrétně statistika práce a národní účty, OECD, Státní závěrečný účet ČR a U.S. Departament of commerce, Bureau of Economic Analysis. Precizace či doplnění některých údajů se opírá o specifické metody renomovaných institucí v zahraničí a VÚPSV. Dvouleté zpoždění vyplývá z termínů zpracování vstupních údajů Eurostatem a ČSÚ.

Fulltext

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud