Výběrové řízení

Výběr dodavatele na realizaci terénního sběru empirických dat standardním dotazníkovým šetřením tváří v tvář pro projekt „Spotřebitelé a spotřeba ve vyšším věku“ reprezentativní pro populaci ČR starší 40 let s předpokládanou velikostí vzorku1400 respondentů.

Termín do do 27.10.2011

Dokumentace  

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud