Nové publikace VÚPSV

Monografie se zabývají systémem národní politiky v oblasti zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v jednotlivých zemích, popisují různé formy nástrojů a opatření, které jsou využívány k podpoře zaměstnanosti těchto osob, k usnadnění jejich integrace na trhu práce, popř. k motivování jednotlivých aktérů tohoto procesu. Kromě popisu systému obsahují publikace vybrané statistické údaje, příklady dobré praxe a výkladový slovník relevantních termínů z dané oblasti.

Monografie jsou výstupem veřejné zakázky „Zajištění komplexního řešení systému podpory zaměstnávání osob se zdravotním postižením, návrh metodologie, analytických podkladů, příprava systémových změn a vzdělávacích materiálů v návaznosti na další projekty vzdělávání zaměstnanců“ zpracovávané v období březen 2011 - červen 2012.

Kořánová, Marie. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Dánsku. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 77 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-137-7
Fulltext

Krinesová, Lenka. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Finsku a ve Španělsku. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 77 s., lit., příl. -ISBN 978-80-7416-139-1 
Fulltext

Suchomelová, Mirjam. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Francii. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 89 s., lit., příl. - ISBN 978-80-7416-138-4
Fulltext

Suchomelová, Mirjam. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Spolkové republice Německo. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 75 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-136-0
Fulltext

Příhodová, Růžena. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Polsku. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 69 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-135-3
Fulltext

Magerská, Vítězslava. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením v Rakousku. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 75 s., lit., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-134-6
Fulltext

Švehlová, Katarína, Suchomelová, Mirjam. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Slovenské republice a v Belgii (Valonský region). Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 91 s., lit., tab., příl. ISBN 978-80-7416-140-7
Fulltext

Kořánová, Marie. Politika zaměstnanosti osob se zdravotním postižením ve Velké Británii. Praha: VÚPSV, v.v.i., 2013. 159 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-139-1
Fulltext

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud