Nová publikace VÚPSV

 Holub, Martin - Pollnerová, Štěpánka - Šlapák, Milan
Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2015. 55 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-220-6

Monografie předkládá detailní popis mechanizmu automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v Dánsku, Nizozemsku, Itálii a na Slovensku. Na základě zjištěných poznatků pak formuluje doporučení pro Českou republiku, jak postupovat při případném zavedení podobného mechanizmu do důchodového systému ČR. Řešitel zavedení automatického mechanizmu přizpůsobení důchodového věku vývoji naděje dožití v České republice doporučuje. Projekt identifikuje potenciální rizika takového mechani¬zmu a na základě „best practices“ ze zkoumaných zemí navrhuje řešení nejvhodnější pro Českou republiku.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud