Nová publikace VÚPSV

 Průša, Ladislav - Bareš, Pavel - Holub, Martin - Šlapák, Milan
Vybrané aspekty péče o seniory z hlediska sociálního začleňování 
Praha: VÚPSV, v.v.i, 2015. 137 s., lit., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-234-3

Cílem předložené monografie je zhodnotit vybrané aspekty, které v souvislosti se stárnutím populace mohou v příštích letech ovlivňovat životní podmínky seniorů. V tomto smyslu byla pozornost soustředěna na hledání odpovědi na tři otázky:
- do jaké míry umožňují starobní důchody zabezpečit potřeby seniorů,
- zda jsou služby sociální péče dostupné ve všech správních obvodech obcí s rozšířenou působností,
- zda je Česká republika připravena na řešení důsledků stárnutí obyvatelstva v oblasti sociálních služeb.
Vedle hledání odpovědí na tyto otázky byla v rámci terénního šetření shromážděna empirická data o životních podmínkách osob starších 55 let, žijících ve městech (obcích) do 5 000 obyvatel tak, aby v následujícím období bylo možné koncipovat mj. doporučení ke zlepšení podmínek pro zajištění nezávislého života seniorů a osob v předseniorském věku.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud