Nová publikace VÚPSV

Barvíková, Jana – Paloncyová, Jana
Tagesmutter/Tagesvater v Rakousku
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 218 s., lit., tab., příl.

Text shrnuje informace o podmínkách činnosti Tagesmutter/Tagesvater v Ra¬kousku (Tageseltern). Pozornost je věnována těmto oblastem: povolení k výkonu činnosti, kvalifikační a další vzdělávání, pracovně-právní vztahy, věk a počet dětí v péči, hygienické/stavební podmínky, kontrola, způsob stravování dětí, hlídání nemocných dětí, způsob financování.

Analýza byla zpracována pro Ministerstvo práce a sociálních věcí v rámci projektu „Podpora implementace služby péče o děti od šesti měsíců do čtyř let v tzv. mikrojeslích a pilotní ověření služby“ (zkr. MIKROJESLE), registrační číslo projektu CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0000858, a hrazena z prostředků OPZ.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud