Nová publikace VÚPSV

Džambasov, Petr – Dostál, Jaroslav – Kotíková, Jaromíra – Rücker, Patrik
Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR 
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2017. 96 s., obr., tab., příl. - ISBN 978-80-7416-305-0

Monografie vznikla v rámci řešení projektu „Screening podmínek pracovní, léčebné, sociální a pedagogické rehabilitace v ČR “, který byl financován z prostředků Ministerstva práce a sociálních věcí ČR.

Rehabilitace je definována jako soubor opatření směřujících k co nejrychlejšímu sociálnímu začlenění jedince s postiženým zdravím (nemocí, úrazem, vrozenou vadou). Opatření musí být poskytována koordinovaně, bez zbytečných průtahů, v souladu s povahou individuální situace zdravotně postižené osoby.

  • V České republice věcná a právní úprava poskytování rehabilitace není jednotná. Rehabilitace je v současnosti poskytována podle charakteru rehabilitačních prostředků a opatření:
  • v resortu zdravotnictví jako léčebně rehabilitační péče včetně lázeňské rehabilitační péče a součást zdravotních služeb a podmínek jejich poskytování,
  • v resortu práce a sociálních věcí jako pracovní rehabilitace a součást státní politiky zaměstnanosti a zaměstnávání osob se zdravotním postižením a jako sociální rehabilitace v rámci systému poskytování pomoci a podpory prostřednictvím sociálních služeb,
  • v resortu školství, mládeže a tělovýchovy jako pedagogická rehabilitace v rámci speciálního a inkluzivního vzdělávání.

Východiskem pro mapování podmínek a bariér koordinace rehabilitace se stal materiál s názvem „Teze koordinace rehabilitace osob se zdravotním postiženým“, ke kterému se vztahuje řešení „Screening jednotlivých oblastí rehabilitace v ČR“ z hlediska zmapo¬vání dostatečnosti fungování jednotlivých oblastí rehabilitace a existence vhodných podmínek pro koordinaci rehabilitace, popř. existence bariér, které by koordinaci mohly bránit nebo ji limitovat.
Jednotlivé oblasti rehabilitace - léčebná, sociální, pracovní a pedagogická, byly mapovány dle 4 základních kritérií: institucionální podmínky, personální zabezpečení, cílová skupina a náklady.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud