Nová publikace VÚPSV

Barvíková, Jana – Höhne, Sylva – Paloncyová, Jana – Svobodová, Kamila
Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění 
Praha: VÚPSV, v.v.i., 2018. 137 s., lit., obr., tab. - ISBN 978-80-7416-326-5

Předkládaná publikace přináší hlavní výsledky průzkumu veřejného mínění, který se zaměřil na názory laické i odborné veřejnosti na novou službu předškolní péče o děti, tzv. „mikrojesle“. Podmínky vzniku a provozu této služby jsou v současné době v ČR ověřovány v rámci pilotního projektu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, který reaguje na nedostatek služeb péče zejména o děti mladší tří let. Tato nová služba nabízí profesionální péči o děti ve věku od šesti měsíců do pátých narozenin v kolektivu maximálně čtyř dětí, a to v domácnosti pečující osoby, nebo v jiném prostoru. Průzkum veřejného mínění, který byl součástí pilotního ověřování nastavení podmínek vzniku a provozu mikrojeslí, se zaměřil na postoje matek dětí mladších pěti let a profesionálních pečujících osob majících zkušenost s péčí o předškolní děti. Třetí cílovou skupinou tohoto průzkumu byli zástupci obcí a měst tří vybraných velikostních kategorií.

Fulltext 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zhodnocení krátkodobých a střednědobých dopadů vybraných programů APZ realizovaných v roce 2014 s důrazem na situaci dlouhodobě nezaměstnaných

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Odborný výkon sociální práce ve veřejné správě a v sociálních službách: role vstupního vzdělání a dalšího vzdělávání

více ...
Nová publikace VÚPSV

Case management zaměřený na životní situace dlouhodobé péče v sociální práci na obecních úřadech 

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud