Prezentace na semináři

Seminář "Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti"

který pořádal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. ve spolupráci s Mezinárodní organizace práce 2. března 2010.

Program semináře


 Prezentace na semináři:

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud