Prezentace na semináři

Seminář "Globální ekonomická krize, inovativní politiky trhu práce a role služeb zaměstnanosti"

který pořádal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. ve spolupráci s Mezinárodní organizace práce 2. března 2010.

Program semináře


 Prezentace na semináři:

 

všechny aktuality

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud