2.1. Jesle

     Zařízení jeselského typu jsou obecně určena pro děti ve věku od 2 měsíců do 3 let, jejichž rodiče jsou ekonomicky aktivní. V oprávnění k činnosti vydaném Úřadem na ochranu matky a dítěte je stanoveno, od jakého věku přesně může konkrétní zařízení děti přijímat. Rodičům, respektive budoucím rodičům je doporučeno zapsat dítě do jeslí ještě před jeho narozením, většinou v okamžiku, kdy je potvrzeno těhotenství. Některé jesle však přijímají přihlášky až od šestého měsíce těhotenství, čekací doba může být až 1 rok. Doporučeno je podat přihlášky do více jeslí, a to na základě informací místního úřadu nebo samotných jeslí.
     Jesle mohou být státní nebo soukromé, bez ohledu na status podléhají všechny kontrole Úřadu na ochranu matky a dítěte (PMI), který dohlíží nad kvalitou péče, prostor a personálu. Zřizovatelem jeslí může být např. obec, departement, nezisková organizace, podnik, pokladna rodinných dávek (CAF). Prostory musí splňovat hygienické a bezpečnostní normy. Vymezena je i kvalifikace personálu, přičemž maximálně čtvrtina personálu pracujícího přímo s dětmi nemusí dané podmínky splňovat. Počet dětí v klasických jeslích je minimálně 20, maximálně 60. V některých jeslích jsou věkově smíšené skupiny, častá jsou však i oddělení podle věku dětí, a to do 1 roku, 1-2 roky, 2-3 roky. Obecně platí, že ve skupinách pro děti mladší 1 roku je maximálně 10 dětí, v odděleních s dětmi staršími 1 roku maximálně 16 dětí. V oddělení pro 10 dětí musí být 2 pečovatelé, tj. 1 pracovník na 5 nechodících dětí, v případě chodících dětí připadají 2 pracovníci na 8 chodících dětí. Od roku 1985 je v kolektivních zařízeních uplatňován tzv. princip postupu – pečující personál se stará o stále stejné děti, i když tyto děti přestupují do „vyšších“ tříd v závislosti na věku. Tím je dle psychologů přechod do jiné třídy pro děti snadnější, výhody to má i pro pečovatele, neboť již většinu dětí a jejich potřeb znají.


 

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud