2.3. Rodičovské jesle

     Rodičovské jesle jsou založeny buď samotnými rodiči, zapojenými např. do občanského sdružení, nebo se jedná o obdobu klasických jeslí s tím rozdílem, že při přijetí dítěte se rodič zaváže participovat na chodu zařízení (dle zákona). Nemusí jít o spolupráci ve smyslu samotné péče o děti, rodiče mohou participovat na administrativních úkonech, v přípravě jídel, na nákupech atd. Způsob zapojení rodičů se v jednotlivých zařízeních liší. Tento typ péče byl oficiálně uznán v roce 1981. Pro zřízení těchto jeslí je třeba jako v ostatních případech povolení předsedy Rady na úrovni departementu na základě doporučení Úřadu na ochranu matky a dítěte (PMI).

Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
Nová publikace VÚPSV

Průzkum veřejného mínění na vybudování tzv. mikrojeslí a umisťování dětí mladších tří let do takovéhoto zařízení služeb péče o děti: Souhrnná zpráva

více ...
Nová publikace VÚPSV

Tagesmutter/Tagesvater v Německu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud