Mgr. Milada Horáková

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211152763
Mobil:
Pracoviště: Trh práce a zaměstnanost
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
1970, Mgr., obor andragogika a sociologie kultury, Fakulta sociální věd a publicistiky UK v Praze
Odborné zaměření:
trh práce, pracovní migrace, integrace cizinců
Pedagogická činnost:
odborné články, příspěvky na konferencích, oponentní posudky, vedení diplomové práce, přednášky pro odborná školení vztahující se k pracovním migracím
Odborné stáže:
1993: odborná stáž v Německu, Berliner Institute for Comparative Social Research; member of European Migration Centre
1994-2007: aktivní účast na konferencích EUROFOR (European Research Forum on Migration and Ethnic Relations) s tématikou migrace a etnických vztahů
2002: Cécina Summer School Transnational Mobility and Security: Conceptual Frames, Experiences and New Perspectives for the European Union: Cecina /Italy, 11 - 21 July 2002.
Členství v radách a komisích:
členka Mezirezortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (MOPNZC)
členka ediční rady publikace ČSÚ Cizinci v České republice
1998-2006: členka Komise MV pro přípravu a realizaci politiky vlády České republiky v oblasti integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami, garant pracovní skupiny I. zaměstnání, podnikání, bydlení
1993-2007: zástupce ČR v EUROFOR (European Research Forum on Migration, Refugee, National and Ethnic Relations, member of European Migration Centre).
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud