Mgr. Milada Horáková

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211 152 763
Mobil:
Pracoviště: Trh práce a zaměstnanost
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
1970, Mgr., obor andragogika a sociologie kultury, Fakulta sociální věd a publicistiky UK v Praze
Odborné zaměření:
trh práce, pracovní migrace, integrace cizinců
Pedagogická činnost:
odborné články, příspěvky na konferencích, oponentní posudky, vedení diplomové práce, přednášky pro odborná školení vztahující se k pracovním migracím
Odborné stáže:
1993: odborná stáž v Německu, Berliner Institute for Comparative Social Research; member of European Migration Centre
1994-2007: aktivní účast na konferencích EUROFOR (European Research Forum on Migration and Ethnic Relations) s tématikou migrace a etnických vztahů
2002: Cécina Summer School Transnational Mobility and Security: Conceptual Frames, Experiences and New Perspectives for the European Union: Cecina /Italy, 11 - 21 July 2002.
Členství v radách a komisích:
členka Mezirezortního orgánu pro potírání nelegálního zaměstnávání cizinců (MOPNZC)
členka ediční rady publikace ČSÚ Cizinci v České republice
1998-2006: členka Komise MV pro přípravu a realizaci politiky vlády České republiky v oblasti integrace cizinců a rozvoje vztahů mezi komunitami, garant pracovní skupiny I. zaměstnání, podnikání, bydlení
1993-2007: zástupce ČR v EUROFOR (European Research Forum on Migration, Refugee, National and Ethnic Relations, member of European Migration Centre).
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Vzdělávací potřeby sociálních pracovníků obecních úřadů ve vztahu k zajišťování bydlení

více ...
Nová publikace VÚPSV

Ekonomický přínos řízené pracovní migrace

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud