Ing. Jan Vlach

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumný pracovník
E-mail:
Telefon: +420 211 152 735
Mobil:
Pracoviště: Příjmová a mzdová politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
1974, Ing., Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze
Odborné zaměření:
cena práce, příjmy
Pedagogická činnost:
1983 - 1986: Institut pro výchovu vedoucích pracovníků Ministerstva průmyslu ČSR, systémy hmotné zainteresovanosti
Odborné stáže:
září 1986: Institut ministerstva průmyslu MLR
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud