prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumný pracovník - vedoucí výzkumného týmu
E-mail:
Telefon: +420 549 496 559
Mobil:
Pracoviště: Obecné otázky sociální politiky - Brno
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2003, profesor (sociální politika a sociální práce), Fakulta sociálních studií MU v Brně
1995, docent (národní hospodářství) Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně
2001, CSc. (sociologie), Filosofická fakulta MU v Brně
1974, sociologie ľ politická ekonomie, Filosofická fakulta MU v Brně
Odborné zaměření:
trh práce, sociální politika
Pedagogická činnost:
bakalářské studium (FSS MU): sociální politika
magisterské studium (FSS MU): soudobé problémy sociální politiky, teorie pracovního trhu, teorie organizace a řízení, politika zaměstnanosti a pracovního trhu, ekonomika sociálního státu
doktorské studium: teorie sociální politiky, metody evaluačního výzkumu (FSS MU), veřejná a sociální politika (ESF MU)
Odborné stáže:
1993 (1 semestr) Institute of Economics, University of Copenhagen
Členství v radách a komisích:
člen redakční rady, časopis Fórum sociální politiky
člen vědecké rady, Fakulta sociálních studií MU
člen vědecké rady Zdravotně- sociální fakulta Univerzita Opava
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud