Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211 152 746
Mobil:
Pracoviště: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2008, Ph.D. z antropologie, Fakulta humanitních studií UK
2004, Mgr., obecná antropologie, Fakulta humanitních studií UK v Praze
2001, Bc., humanitní vzdělanost, Fakulta humanitních studií UK v Praze
Odborné zaměření:
sociologie rodiny, sociální antropologie, hodnotové orientace, religiozita
Pedagogická činnost:
2008: Kvantitativní metody výzkumu v sociálních vědách, Fakulta humanitních studií UK v Praze
Odborné stáže:
říjen 2003 - březen 2004: J. W. Goethe-Universität in Frankfurt am Main, Institute für Socialisation und Psychologie
Členství v radách a komisích:
členka redakční rady časopisu Lidé města
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud