Mgr. Olga Nešporová, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211 152 746
Mobil:
Pracoviště: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2008, Ph.D. z antropologie, Fakulta humanitních studií UK
2004, Mgr., obecná antropologie, Fakulta humanitních studií UK v Praze
2001, Bc., humanitní vzdělanost, Fakulta humanitních studií UK v Praze
Odborné zaměření:
sociologie rodiny, sociální antropologie, hodnotové orientace, religiozita
Pedagogická činnost:
2008: Kvantitativní metody výzkumu v sociálních vědách, Fakulta humanitních studií UK v Praze
Odborné stáže:
říjen 2003 - březen 2004: J. W. Goethe-Universität in Frankfurt am Main, Institute für Socialisation und Psychologie
Členství v radách a komisích:
členka redakční rady časopisu Lidé města
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud