Mgr. Pavel Bareš, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumný pracovník
E-mail:
Telefon: +420 211 152 761
Mobil:
Pracoviště: Sociální ochrana
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
- 2005, Mgr., sociální politika a sociální práce, Filozofická fakulta UK v Praze
- 2013, Ph.D., veřejná a sociální politika, Fakulta sociálních věd UK v Praze
Odborné zaměření:
- sociální služby (fungování systému sociálních služeb v ČR a v jejích regionech, role státní správy, krajských a obecních samospráv a neziskových organizací, plánování rozvoje sociálních služeb
- osoby ohrožené sociálním vyloučením - ochrana zranitelných skupin osob, integrace příslušníků etnických menšin a sociální začlenění marginalizovaných osob
Pedagogická činnost:
- 2008: Metody analýzy a tvorby politik, Katedra veřejné a sociální politiky, Fakulta sociálních věd UK v Praze
Aktuality
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud