Ing. Drahomíra Zajíčková

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211 152 732
Mobil:
Pracoviště: Příjmová a mzdová politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2000, Ing., podniková ekonomika a management, VŠE,Praha
Odborné zaměření:
genderová problematika - oblast trhu práce a výdělková diskriminace, GPG, ekonomická situace marginalizovaných skupin na trhu práce (ženy, senioři, cizinci), rovnost mužů a žen, rovné příležitosti
Členství v radách a komisích:
Genderová expertní komora
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud