Ing. Drahomíra Zajíčková

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211 152 732
Mobil:
Pracoviště: Příjmová a mzdová politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2000, Ing., podniková ekonomika a management, VŠE,Praha
Odborné zaměření:
genderová problematika - oblast trhu práce a výdělková diskriminace, GPG, ekonomická situace marginalizovaných skupin na trhu práce (ženy, senioři, cizinci), rovnost mužů a žen, rovné příležitosti
Členství v radách a komisích:
Genderová expertní komora
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud