PhDr. Jana Vavrečková

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211 152 734
Mobil:
Pracoviště: Příjmová a mzdová politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
1974, PhDr. Filosofická fakulta UK v Praze
1973, státnice na FFUK - obor psychologie, pedagogika
Odborné zaměření:
zahraniční pracovní migrace, mobilita terciálně vzdělaných pracovních sil, trh práce, sociálně vyloučené skupiny obyvatel
Pedagogická činnost:
1973 - 1976: Institut průmyslové výchovy - aktivní přednášková činnost pro management ve strojírenství
1976 - 1983: Strojírenský institut - příležitostná přednášková činnost v resortu strojírenství
1986 - 1992: Výzkumný ústav železniční - příležitostná přednášková činnost v resortu dopravy
1994 - dosud: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí - příležitostná přednášková činnost na vědeckých konferencích a seminářích; od r. 2000 k problematice zahraniční pracovní migrace
Odborné stáže:
1991- 1993: krátkodobé odborné stáže v Německu a Rakousku + odborné vzdělávací aktivity - zaměření: personální potřeby, personální management, marketing a tripartita
1992: Generaldirektion ÖBB Vídeň
1991: Hauptverwaltung der DB Frankfurt/M.
1991: kurs Führungskräfteentwicklung Vídeň
1991: kurs Kundendienst Bad Wöslau
1993: kurs Kollektivverhandlung Wuppertal
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud