Ing. Sylva Höhne

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211152742
Mobil:
Pracoviště: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2002, Ing. ekonomie, Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
Odborné zaměření:
rodina, harmonizace rodiny a zaměstnání, mladá generace, životní úroveň, ekonomické podmínky, státní podpora
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud