Ing. Sylva Höhne

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice
E-mail:
Telefon: +420 211 152 742
Mobil:
Pracoviště: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2002, Ing. ekonomie, Fakulta národohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze
Odborné zaměření:
rodina, harmonizace rodiny a zaměstnání, mladá generace, životní úroveň, ekonomické podmínky, státní podpora
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud