PhDr. Štěpánka Lehmann

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice - na mateřské dovolené
E-mail:
Telefon: +420 211 152 753
Mobil:
Pracoviště: Sociální dialog a pracovní vztahy
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2008, PhDr., sociologie, Filozofická fakulta UK v Praze
2008, Mgr., sociologie, Filozofická fakulta UK v Praze
2004, Bc., ekonomie, Filozofická fakulta UK v Praze
Odborné zaměření:
pracovní podmínky, sociální dialog, slaďování pracovního a soukromého života, ženy na trhu práce, neúplné rodiny, rodinné souvislosti užívání drog
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Zpráva o hospodaření seniorských domácností 2010 – 2015

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud