Kristýna Janurová, MA

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice - na mateřské dovolené
E-mail:
Telefon: +420 211152745
Mobil:
Pracoviště: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2012, MA, International Migration and Ethnic Relations, Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle
2010, Bc., Sociologie a sociální politika, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Odborné zaměření:
rodina, rodinná politika, migrace z území ČR, transnacionalismus
Pedagogická činnost:
2015 - dnes: Contemporary trends in migration studies (a discussion seminar), Přírodovědecká fakulta UK
Odborné stáže:
2009-2010, University of Warwick, sociologie, akademické studijní stipendium
březen 2016: Leibniz Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, Regensburg, Německo, Fellowship Program
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud