Kristýna Janurová (Peychlová), MA

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice - na mateřské dovolené
E-mail:
Telefon: +420 211 152 745
Mobil:
Pracoviště: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2012, MA, International Migration and Ethnic Relations, Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle
2010, Bc., Sociologie a sociální politika, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Odborné zaměření:
rodina, rodinná politika, migrace z území ČR, transnacionalismus
Odborné stáže:
2009-2010, University of Warwick, sociologie, akademické studijní stipendium
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Dostupnost dat mezi zainteresovanými institucemi v oblasti exekucí

více ...
Nová publikace VÚPSV

Socioekonomické dopady úmrtí na české domácnosti

více ...
Nová publikace VÚPSV

Systémy odměňování civilních státních zaměstnanců ve vybraných zemích EU se zřetelem na motivační a výkonnostní složky platu

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud