Kristýna Janurová, MA

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice - na mateřské dovolené
E-mail:
Telefon: +420 211 152 745
Mobil:
Pracoviště: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
2012, MA, International Migration and Ethnic Relations, Malmö högskola, Fakulteten för kultur och samhälle
2010, Bc., Sociologie a sociální politika, Univerzita Karlova, Fakulta sociálních věd
Odborné zaměření:
rodina, rodinná politika, migrace z území ČR, transnacionalismus
Odborné stáže:
2009-2010, University of Warwick, sociologie, akademické studijní stipendium
Aktuality
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
Nová publikace VÚPSV

Zaměstnávání osob ve výkonu a po výkonu trestu odnětí svobody a přístup zaměstnavatelů k těmto osobám

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodiny ve střední fázi rodinného cyklu

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud