PhDr. Věra Kuchařová, CSc.

Funkce:
Profesní zařazení: výzkumná pracovnice - vedoucí výzkumného týmu
E-mail:
Telefon: +420 211152743
Mobil:
Pracoviště: Rodinná politika
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:

Nejvyšší vzdělání:
1990, postgraduální studium angličtiny pro experty, JASPEX při PedF UK, Praha
1983, CSc., sociologie, Ústav pro filosofii a sociologii ČSAV, Praha
1978, PhDr., sociologie, Filosofická fakulta UK v Praze
1974, promoce, sociologie a výchova a vzdělávání dospělých, Filosofická fakulta UK v Praze
Odborné zaměření:
rodina, gender, sociální ochrana, demografické chování, rodinná politika
Pedagogická činnost:
1983-1990: Sociologie, Metody výzkumu v sociálních vědách, Katedra speciální pedagogiky, Pedagogická fakulta UK v Praze
Členství v radách a komisích:
člen redakční rady časopisu Demografie
člen redakční rady časopisu Forum sociální politiky
člen Rady VÚPSV, v.v.i.
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Mikrojesle: nová služba předškolní péče v průzkumu veřejného mínění

více ...
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud