Publikace
2017
Hodnocení funkcí dvou systémů sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi v roce 2014 HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
Ekonomický přínos řízené pracovní migrace VYHLÍDAL, Jiří - JAHODA, Robert - GODAROVÁ, Jana
2016
Parental Employment Patterns in the Czech Republic: Economic Rationality or Cultural Norm? VYHLÍDAL, Jiří - FORMÁNKOVÁ, Lenka - PLASOVÁ, Blanka
Zhodnocení ochranné, pobídkové a integrační funkce sociální politiky pro osoby v hmotné nouzi HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
Diskriminace a rizikové spotřební jednání seniorů: vybrané aspekty v kulturní perspektivě VYHLÍDAL, Jiří - GALČANOVÁ, Lucie
Foreign Labour Force in the Czech Spatially Segmented Labour Market VYHLÍDAL, Jiří
Riziko ztráty bydlení a jeho prevence: Rozbor problému a vyhodnocení nástrojů ŠIMÍKOVÁ, Ivana - TRBOLA, Robert - MILOTA, Jan - FRIŠAUFOVÁ, Magda - VYHLÍDAL, Jiří
2015
Hodnocení možnosti uplatnění vybraných prvků švédského monitoringu potřeb trhu práce v podmínkách ČR ZELENKOVÁ, Iveta - VYHLÍDAL, Jiří - KLIMPLOVÁ, Lenka
Příjmová chudoba a materiální deprivace seniorů: subjektivní a objektivní pohledy VIDOVIĆOVÁ, Lucie - JAHODA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří - KOFROŇ, Pavel - GODAROVÁ, Jana
Popis velikosti a struktury skupin osob, které by mohly představovat cílovou skupinu sociálního bydlení ŠIMÍKOVÁ, Ivana - VYHLÍDAL, Jiří
Metodika Nové postupy pro zpracování a využití databáze nezaměstnaných k hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti a dalších opatření k začlenění na trhu práce SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří - SUCHANEC, Miroslav
2014
Nekalé obchodní praktiky a senioři VIDOVIĆOVÁ, Lucie - VYHLÍDAL, Jiří
Kvalitativní monitorování a prognózování trhu práce: Švédskou cestou? HORŇÁČEK, Josef - KLIMPLOVÁ, Lenka - PITNER, Josef - VYHLÍDAL, Jiří - WINKLER, Jiří - ZELENKOVÁ, Iveta
2013
Nezaměstnanost cizinců v České republice RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
2011
Lokální strategie integrace cizinců v ČR II RÁKOCZYOVÁ, Miroslava - TRBOLA, Robert - VYHLÍDAL, Jiří
2010
Hodnocení přínosu projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů k aktivní politice zaměstnanosti v ČR. HORÁKOVÁ, Markéta - HORA, Ondřej - VYHLÍDAL, Jiří
Hodnocení účinnosti programů aktivní politiky zaměstnanosti před příchodem finanční a ekonomické krize. SIROVÁTKA, Tomáš - HORA, Ondřej - TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena - VYHLÍDAL, Jiří
Sociální konstrukce systému sociální ochrany: Administrace klientů jako prostor interpretace. ŠIMÍKOVÁ, Ivana - VYHLÍDAL, Jiří
Současná prostorová a sociální segmentace trhu práce v České republice VYHLÍDAL, Jiří
2009
Hodnocení programů aktivní politiky zaměstnanosti realizovaných v roce 2007 se zaměřením na rekvalifikace (struktura, cílenost, krátkodobé a střednědobé efekty na opuštění evidence). HORA, Ondřej - SIROVÁTKA, Tomáš - TOMEŠOVÁ BARTÁKOVÁ, Helena - VYHLÍDAL, Jiří
 předchozí zobrazované záznamy: 1 - 20 z celkového počtu: 33 další 
Aktuality
Nová publikace VÚPSV

Rodinná situace v práci institucí věnujících se penitenciární a postpenitenciární péči

více ...
Nový dokumentační zpravodaj
více ...
OSF NG
EIF NUSL TACR Eurofoud